Aparteko orduak: printzipioa

Aparteko orduak 35 orduko legezko lanaldia (edo baliokidetzat jotzen den denbora) lanaldi osoko langile batentzat lan egindako orduak dira.

Aparteko orduek soldata igoera eragiten dute. Igoera hori enpresa-hitzarmen batek edo, halakorik ezean, adar-hitzarmenak ematen du. Enpresa hitzarmenak adarreko hitzarmenaren gainetik hartzen du lehentasuna. Markatze tasak ezin dira% 10 baino gutxiago izan.

Itunpeko xedapenik ezean, aparteko orduek soldata igoera eragiten dute:

% 25 aparteko lehen 8 orduetan; % 50 hurrengo orduetarako. Aparteko orduak: ez dute soilik prima ordaintzea eragiten

Aparteko orduek soldata igoera edo, hala badagokio, konpentsazio atseden baliokidea izateko eskubidea sortzen dute (Lan Kodea, L. 3121-28 art.).

Soldata-zerrendan soldata lotuta dagoen lan ordu kopurua aipatzen da. Langileak aparteko orduak egiten baditu, bere soldata-fitxan bereizi egin beharko dituzu ordaintzen diren orduak eta aparteko orduen gehikuntza barne hartzen dutenak (Lan Kodea, 3243-1 R. art.).

Primaren ordainketak ez du egiten