Aurkitu barruko bakea "Lasaitasuna"-rekin

Gero eta nahasiagoa den munduan, Eckhart Tollek, “Lasaitasuna” liburuan, existentziaren beste dimentsio bat ezagutzera gonbidatzen gaitu: barne bakea. Esplikatzen digu lasaitasun hori ez dela kanpoko bilaketa bat, geure buruaren presentzia egoera bat baizik.

Tolleren ustez, gure identitatea ez da soilik gure gogoan edo gure egoan oinarritzen, gure izatearen dimentsio sakonago batean ere oinarritzen da. Dimentsio horri “Norbera” deitzen dio “S” larriz jarrita, geure buruaz dugun iruditik bereizteko. Berarentzat, “Norbere” horrekin konektatuz lasaitasun egoera batera iritsi gaitezke eta barne bakea.

Lotura honetarako lehen urratsa oraingo momentuaz jabetzea da, momentu bakoitza guztiz bizitzea pentsamendu edo emozioek gainezka egin gabe. Momentuko presentzia hori, gure esentziatik urruntzen gaituen pentsamendu-jario etengabea geldiarazteko modu gisa ikusten du Tollek.

Gure pentsamenduei eta emozioei arreta jartzera bultzatzen gaitu, haiek epaitu edo gu kontrolatzen utzi gabe. Horiek behatuz, konturatu gaitezke ez direla gu, gure gogoaren produktuak baizik. Behaketa espazio hori sortuz gure egoarekiko identifikazioa askatzen has gaitezke.

Egoaren identifikaziotik askatasuna

"Lasaitasuna"-n, Eckhart Tollek tresnak eskaintzen dizkigu gure egoarekiko identifikazioarekin hausteko eta gure benetako esentziarekin berriro konektatzeko. Berarentzat, egoa barne baketik urruntzen gaituen buruko eraikuntza bat baino ez da.

Gure egoa pentsamendu eta emozio negatiboez elikatzen dela azaltzen du, hala nola, beldurra, antsietatea, haserrea, jelosia edo erresumina. Emozio hauek gure iraganarekin edo gure etorkizunarekin lotuta egon ohi dira, eta oraingo momentua guztiz bizitzea eragozten digute. Gure egoarekin identifikatuta, pentsamendu eta emozio negatibo horiek gainditzen uzten dugu, eta gure benetako izaerarekin kontaktua galtzen dugu.

Tolleren ustez, egotik askatzeko gakoetako bat meditazioaren praktika da. Praktika honek gure buruan isiltasun-espazio bat sortzeko aukera ematen digu, gure pentsamenduak eta emozioak haiekin identifikatu gabe behatzeko espazio bat. Aldian-aldian praktikatuz, gure egotik bereizten eta gure benetako esentziarekin konektatzen has gaitezke.

Baina Tollek gogorarazten digu meditazioa ez dela berez helburu bat, isiltasuna lortzeko bitarteko bat baizik. Helburua ez da gure pentsamendu guztiak ezabatzea, egoarekiko identifikazioan ez geratzea baizik.

Gure benetako izaeraren gauzatzea

Egotik disoziatuz, Eckhart Tollek gure benetako izaeraz jabetzera bideratzen gaitu. Haren ustez, gure benetako esentzia gure baitan dago, beti presente, baina askotan gure egoarekiko identifikazioak ilundua. Esentzia hau isiltasun eta bake sakoneko egoera bat da, edozein pentsamendu edo emozio haratago.

Tollek gure pentsamenduak eta emozioak epaiketarik edo erresistentziarik gabe behatzera gonbidatzen gaitu, lekuko isil bat bezala. Gure burutik pauso bat atzera eginez, konturatzen gara ez garela gure pentsamenduak edo gure emozioak, haiek behatzen dituen kontzientzia baizik. Kontzientzia askatzailea da, lasaitasunari eta barne bakeari ateak zabaltzen dizkiona.

Gainera, Tollek iradokitzen du isiltasuna ez dela barne egoera bat, munduan egoteko modu bat baizik. Egotik askatuz gero, presenteago eta uneari arreta handiagoa ematen diogu. Momentu bakoitzaren edertasunaz eta perfekzioaz jabetzen gara, eta bizitzaren jarioarekin harmonian bizitzen hasten gara.

Laburbilduz, Eckhart Tolleren “Lasaitasuna” gure benetako izaera ezagutzeko eta egoaren eskuetatik askatzeko gonbidapena da. Gida baliotsua da barne-bakea aurkitu eta unean unean bete-betean bizi nahi duen edonorentzat.

 Hemen proposatzen den Eckhart Tolleren “Lasaitasuna”ren lehen kapituluen bideoak ez du liburuaren irakurketa osoa ordezkatzen, osatzen du eta ikuspegi berri bat ekartzen du. Hartu denbora hura entzuteko, zure zain dagoen jakinduriaren benetako altxor bat da.