البته اولین سوالی که به ذهن می رسد این است: "چرا یک MOOC"؟

بیماری آسم یک بیماری شایع است که 6 تا 7 درصد از جمعیت فرانسه یا تقریباً 4 تا 4,5 میلیون نفر را درگیر می کند. این بیماری مسئول 900 مرگ در سال است.

اما برای اکثریت قریب به اتفاق بیماران، این یک بیماری مزمن و متغیر است که گاهی وجود دارد و ناتوان کننده است و گاهی اوقات غایب با تصور گمراه کننده ای که دیگر آسم ندارند. بیماری که ریتم، علائم، مشکلات خود را تحمیل می کند و اغلب بیمار را مجبور به "مدیریت" می کند. این احساس کاذب تسلط، جایی که ما در نهایت با آنچه آسم تحمیل می کند سازگار می شویم. بنابراین آسم یک بیماری است که علائم آن علیرغم اثربخشی درمان های موجود، به طور کلی، به اندازه کافی کنترل نشده است.

این MOOC که با متخصصان بهداشت و بیماران مبتلا به آسم ساخته شده است، با هدف ارائه یک ابزار آموزشی به بیماران مبتلا به آسم اجازه می دهد تا بهتر بشناسند، مسلط شوند، بیماری خود را کنترل کنند و مسئولیت پذیری و استقلال خود را در خارج از محل مراقبت بهبود بخشند.

MOOC شامل مصاحبه با بیماران مبتلا به آسم و همچنین دوره هایی از متخصصان بهداشت و / یا متخصصان محیطی است که به طور روزانه در مدیریت آسم درگیر هستند.