این دوره که توسط HEC Paris ارائه می‌شود، برای همه دانش‌آموزانی که به دنبال گذراندن یک دوره مقدماتی هستند، صرف نظر از رشته، و نه فقط کسانی که قصد دارند برای امتحانات رقابتی برای دانشکده‌های بازرگانی آماده شوند، طراحی شده است.

کلاس های آمادگی، این دوره افسانه ای که نامش باعث سردرگمی برخی دانش آموزان دبیرستانی می شود...

با این وجود، هزاران دانشجو هر سال آن را برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب می کنند. از چه چیزی تشکیل شده است؟ آیا واقعاً مختص نخبگان است؟ آیا واقعاً برای موفقیت در آماده سازی باید نابغه باشید؟

مطمئن نیستیم... ما معتقدیم که آماده سازی برای همه قابل دسترسی است. فقط باید کنجکاو و با انگیزه باشید.

این ویدیوها که برای دانش‌آموزان دبیرستانی و دانش‌آموزان آمادگی در نظر گرفته شده است، کلاس مقدماتی را ابهام می‌کند و در عین حال به تعصبات فراوان مربوط به آن حمله می‌کند. ما شما را در طول این کاوش در زمینه آماده سازی همراهی خواهیم کرد و تجربه اخیر خود را از این دوره با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. این ویدئوها به سوالات شما در تمام جنبه های آماده سازی پاسخ خواهند داد، به ویژه به لطف مصاحبه ها و شهادت های دانشجویان مقدماتی، دانشجویان مقدماتی سابق و همچنین کارشناسان.