چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

 


افزایش یادگیری و حفظ توانایی خود را با سهولت!

این نه موضوع هوش و نه مسئله دانستن است.

بیرون آمدن از اشتباه کار سخت برای به یاد آوردن چند جمله و چند ساعت بعد آنها را فراموش کنید.

ما همه با زندگی روزمره زندگی می کنیم نیاز به حفظ شدن دارد. مغز ما دائما در حال جستجو است، پس چگونه نباید غرق شود؟

ارائه برای یادگیری، یک کنفرانس به یاد داشته باشید، نکات و استدلالات مصاحبه شغلی بعدی شما که شما نمی خواهید فراموش کنید؟

شما خواهید دید که در 2min، شما قادر به افزایش خود خواهید بود توانایی یادگیری به لطف یک روش که آسان است برای پیاده سازی.

در این ویدئو شما راه حل ها و نکات را پیدا خواهید کرد که به شما کمک می کند هر روز یادگیری سریع تر و بهتر داشته باشید ... و همه این موارد فقط در موارد 5:

1) معنا بخشیدن: درک آنچه در حال یادگیری هستیم ، تمایز بین مسائل و هدف. این اولین پایه یادگیری است که به شما امکان می دهد به خاطر بسپارید و هرگز فراموش نکنید.

2) نقاط عطف را تعیین کنید: "سریع و خوب انجام شده" به خودی خود هدف نیست ، گام به گام!

3) اشتراک گذاری: یک مرحله کلیدی در یادگیری است!

4) رسمیت بخشیدن: با تکرار است که یاد می گیریم.

5) Se faire plaisir : trouver son plaisir dans l’apprentissage permet de mieux l’appréhender et d’être encore plus efficace.

آب پاش را تمام کنید و به دانش خود سلام برسانید.


READ  چگونه می توان اهداف قابل اعتماد را تعیین کرد؟