در این آموزش رایگان اکسل "نکات و ترفندها" ، شما یاد بگیرید که چگونه از تراز فرمول استفاده کنید برای درک اینکه چگونه اکسل نتیجه نمایش داده شده در سلول را تعیین می کند.

این ابزار که استفاده از آن بسیار آسان است این امکان را نیز فراهم می کند توالی محاسبات را بفهمید در یک فرمول، و بنابراین اولویت های محاسبات خاص را مشاهده کنید روی دیگران

نسخه استفاده شده اکسل 2016 است ، اما این ابزار در همه نسخه های موجود وجود دارد ...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مرخصی با حقوق ، RTT ، CDD: کاری که کارفرمای شما می تواند تا 30 ژوئن 2021 انجام دهد