نوآوری در قلب زندگی روزمره ما قرار دارد، چه طرفدار فن آوری های جدید باشیم و چه سنتی. هر شیئی که ما را احاطه کرده است برای برآورده کردن یک نیاز یا یک انتظار طراحی شده است، حتی محصولات قدیمی مانند Walkman در زمان خود نوآورانه بودند. با ظهور دیجیتال، نوآوری به سرعت در حال تغییر است.

در این دوره به بررسی اینکه بخش تحقیق و توسعه چیست و اهمیت آن در شرکت چیست خواهیم پرداخت. ما همچنین خواهیم دید که چگونه یک محصول نوآورانه توسعه دهیم و در مورد پیشرفت های تکنولوژیکی که فرآیند طراحی را متحول می کند، آشنا خواهیم شد. در نهایت، مدیریت یک بخش تحقیق و توسعه را مورد بحث قرار خواهیم داد، زیرا رهبری یک بخش متمرکز بر نوآوری به مهارت های خاصی نیاز دارد.

در پایان این دوره شما قادر خواهید بود طراحی یک محصول نوآورانه را در بعد فنی، انسانی و سازمانی آن درک کنید. اگر به مدیریت دپارتمان تحقیق و توسعه علاقه دارید، در ثبت نام در این دوره تردید نکنید!

ادامه مقاله در سایت اصلی →