آیا شما یک پروژه جاه طلبانه فناوری اطلاعات را آغاز می کنید و می خواهید از ناامیدی هایی که ممکن است در طول اجرای آن ایجاد شود جلوگیری کنید؟ مدیریت ریسک یکی از عناصر کلیدی استراتژی شما برای موفقیت است.

اما مدیریت ریسک در پروژه فناوری اطلاعات چیست؟ این مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های مختلف مرتبط با پروژه شما اجرا می شود. این به شما امکان می دهد ناشناخته را بهتر درک کنید و موارد غیر منتظره ای را که ممکن است ایجاد شود به حداقل برسانید.

برای اجرای مدیریت ریسک موثر، در اینجا مراحل زیر وجود دارد:

  • خطرات را شناسایی کنید: این شامل فهرست کردن تمام رویدادهایی است که می تواند پروژه شما را مختل کند. برای این کار توصیه می شود به تجربیات گذشته تکیه کنید و نظر تیم و مشتری خود را جویا شوید.
  • ارزیابی ریسک ها: زمانی که ریسک ها را شناسایی کردید، ارزیابی آنها بسیار مهم است. برای این کار می توانید تاثیر و احتمال هر ریسک را ارزیابی کنید. این به شما امکان می دهد خطرات را اولویت بندی کنید و تعیین کنید که کدام یک به توجه ویژه نیاز دارند.

مهم است که توجه داشته باشید که مدیریت ریسک یک فرآیند مداوم است و مهم است که آن را در فرآیند مدیریت پروژه خود ادغام کنید. این به شما این امکان را می دهد که مشکلات را بهتر پیش بینی کنید و رویدادهای پیش بینی نشده ای را که ممکن است رخ دهد مدیریت کنید.

 

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  قرارداد با مدت زمان ثابت: امکان تنظیم تعداد تمدیدها و مدت انتظار با توافق نامه شرکت تا 30 ژوئن 2021 تمدید می شود