چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

در چارچوب اصلاحات دوره متوسطه، تدریس از مبانی علوم کامپیوتر جایگاه مهمی می گیرد بنابراین از کلاس دوم عمومی و تکنولوژیکی، یک آموزش جدید، علوم و فناوری دیجیتال، در دسترس همه است.

چگونه به معلمان SNT کمک کنیم؟ چه دانشی را با آنها به اشتراک بگذاریم؟ کدام منابع را انتخاب کنیم؟ چه مهارت هایی باید به آنها منتقل شود تا بتوانند این آموزش جدید را ارائه دهند؟

این MOOC خواهد بود یک ابزار آموزشی تا حدودی خاص : فضایی از partage وکمک دوطرفه، جایی که هر کس دوره خود را بر اساس نیاز و دانش خود می سازد، یک دوره آنلاین که در طول زمان تکامل می یابد. زمانی که بخواهیم شروع می کنیم و تا زمانی که نیاز داشته باشیم برمی گردیم.

این دوره با هدف پیش نیازها و منابع اولیه را برای شروع این فعالیت های SNT با دانش آموزان دبیرستانی فراهم کنید در ارتباط با 7 موضوع برنامه. کلوزآپ در مورد چند موضوع که می توان بیشتر بررسی کرد و فعالیت های کلید در دست ارائه خواهد شد. این MOOC به کمک و تکمیل آموزش های لازم برای این آموزش ارائه شده توسط سیستم آموزشی ملی می آید.

S for Science: شناخت علوم کامپیوتر و مبانی آن. ما در اینجا از این فرض شروع می کنیم (برای چند سال درست است) که تقریباً همه کاربردهای رایانه را می دانند، اما در مورد کدگذاری اطلاعات، الگوریتم ها و برنامه نویسی، سیستم های دیجیتال (شبکه ها، پایگاه های داده) چه می دانیم؟ آیا فکر می کنید هیچ چیز نمی دانید یا همه چیز را می دانید؟ خودتان آن را بررسی کنید و ببینید چقدر در دسترس است!

N برای دیجیتال: دیجیتال به عنوان فرهنگ، تأثیرات در واقعیت. دانه های فرهنگ علمی برای کشف فناوری دیجیتال و علوم آن در دنیای واقعی، در هفت موضوع برنامه. در ارتباط با زندگی روزمره جوانان، به آنها نشان دهید که سیستم های دیجیتال، داده ها و الگوریتم هایی که ما را احاطه کرده اند کجا هستند، دقیقاً چه هستند. تغییرات و تأثیرات اجتماعی ناشی از آن را درک کنید تا هم فرصت ها و هم خطرات (مثلاً جمع سپاری، تماس های اجتماعی جدید و غیره) را که در پیش رو دارند شناسایی کنید.

READ  مرخصی بیماری مرتبط با Covid-19: آرامش بیشتر شرایط استحقاق غرامت

T برای فناوری: ابزارهای ایجاد دیجیتال را کنترل کنید. خود را برای حمایت از دانش‌آموزان در توسعه مهارت‌های هدفمند، از طریق ایجاد اشیاء دیجیتال (وب‌سایت‌های تعاملی، اشیاء یا ربات‌های متصل، برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند، و غیره)، با استفاده از نرم‌افزار و شروع برنامه‌نویسی در پایتون، مجهز کنند.

اگر ICN MOOC را بگیرم چه می شود؟
توجه داشته باشید که: بخش S این SNT MOOC فصل I (IT و مبانی آن) ICN MOOC را در بر می گیرد (بنابراین شما فقط باید آزمون ها را تأیید کنید، بدون اینکه لزوماً دوباره به فیلم ها و اسناد مراجعه کنید). محتویات فصل N MOOC ICN به عنوان عناصر فرهنگی در بخش N MOOC SNT استفاده می شود که با این حال جدید است و با برنامه های جدید سازگار است، درست مانند قسمت T MOOC SNT.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید