کدام فرمول ارائه شده توسط IFOCOP بهترین انتظارات ، نیازها ، اهداف و بودجه شما را برآورده می کند؟ ما به شما کمک می کنیم واضح تر ببینید.

همه دوره های دیپلم ارائه شده توسط IFOCOP واجد شرایط حساب آموزش شخصی (CPF) هستند ، بنابراین به شما امکان می دهد تمام یا بخشی از هزینه دوره خود را تأمین کنید. سایر مکانیسم های تأمین مالی و کمک نیز می توانند برای آموزش بسیج شوند. در IFOCOP ، ما متعهد به حمایت و مشاوره شما هستیم تا بسته به هدف شما (آموزش مجدد حرفه ای ، اعتبار سنجی مهارت های فنی و غیره) ، وضعیت شما (کارمند ، متقاضی استخدام ، دانشجو ...) ، مناسب ترین فرمول را تعیین کنید. وضعیت شخصی شما بلکه بودجه موجود در اختیار شماست.

فرمول شدید

این چیه ؟

فرمول فشرده برای کارمندان و متقاضیان کار که مایل به بازآموزی و گرفتن گواهینامه شناخته شده در زمینه خود هستند ، طراحی شده است. همچنین به ویژه برای افرادی که در وضعیت افزونگی اقتصادی به سر می برند ، چه در چارچوب قرارداد امنیت حرفه ای (CSP) یا مرخصی طبقه بندی مجدد ، مناسب است.

چه مدت؟

این فرمول بر اساس ترکیب دو دوره حرفه ای سازی است: چهار ماه درس و چهار ماه کاربرد عملی در یک شرکت. تحصیلاتی که اجازه می دهد بلافاصله در یک شرکت عملیاتی شود.

برای کدام حرفه ها ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چابکی استراتژیک