این مشاهدات چندین سال است که به اشتراک گذاشته شده است: کمبود بی رحمانه متخصصان در دنیای امنیت دیجیتال وجود دارد، و با این حال امنیت سایبری بخشی از آینده است!

به عنوان مرجع ملی امنیت سیستم های اطلاعاتی، ANSSI، از طریق مرکز آموزش امنیت سیستم های اطلاعاتی خود (CFSSI)، سیستم هایی را برای تحریک، تشویق و شناسایی ابتکارات برای توسعه آموزش امنیت سیستم های اطلاعاتی راه اندازی کرده است.

برچسب‌های ANSSI - و به طور گسترده‌تر کل پیشنهاد آموزشی آژانس - با هدف هدایت شرکت‌ها در خط‌مشی استخدام، حمایت از ارائه‌دهندگان آموزش و تشویق دانش‌آموزان یا کارمندانی که تحت آموزش مجدد هستند، است.

به طور خاص، در سال 2017 ANSSI این ابتکار را راه اندازی کرد SecNumdu، که دوره های آموزش عالی را که در زمینه امنیت سایبری تخصص دارند، زمانی که منشور و معیارهای تعریف شده با همکاری بازیگران و متخصصان این حوزه را برآورده می کنند، گواهی می دهد. در حال حاضر، 47 دوره آموزشی اولیه تایید شده در سراسر قلمرو وجود دارد. برچسب SecNumedu-FC در عین حال، بر آموزش مداوم کوتاه مدت تمرکز می کند. در حال حاضر امکان برچسب گذاری 30 دوره آموزشی را فراهم کرده است.

Le

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه نقشه ذهنی بسازیم.