دو نوع فعالیت جزئی با سطوح مختلف پشتیبانی از آموزش وجود دارد:

فعالیت جزئی (PA): پشتیبانی از FNE براساس 70٪ هزینه های آموزشی است (و دیگر این 100٪ تا قبل از 31/10/2020 نبود). فعالیت طولانی مدت جزئی (APLD): پشتیبانی FNE براساس 80٪ هزینه های آموزشی با سقف تعیین شده به طور متوسط ​​6000 یورو برای هر کارمند و سالانه (به عنوان مثال 4800 یورو با استفاده از 80٪) .

در هر دو حالت، هزینه های اضافی مانند هزینه های اقامت، پذیرایی و حمل و نقل را می توان بر اساس نرخ ثابت 2,00 یورو بدون مالیات (2,40 یورو با احتساب مالیات) برای هر ساعت آموزش پوشش داد. حضوری، تایید شده توسط گواهی پایان کار بدون هیچ گونه توجیه دیگری (این هزینه ها باید هنگام درخواست پرداخت نشان داده شود).
هزینه های پاداش که قبلاً توسط فعالیت جزئی تأمین شده است ، همیشه مستثنی است.

نوووا : از 1 نوامبر، برای هر دوره آموزشی که قبل از مارس 2021 شروع شود، مابقی پرداخت توسط کارفرما بر عهده Uniformation خواهد بود.

پشتیبانی فقط شامل دوره های آموزشی است که در طول مدت فعالیت جزئی به پایان رسیده است.

در صورت…

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  حسابداری برای همه