آموزش کار-مطالعه فقط به عهده دانشجویان نیست. کاملاً برعکس برای یک آموزش مجدد حرفه ای موفق ، بزرگسالان نیز می توانند از مزایای این سیستم آموزشی بهره مند شوند. ما در اینجا بیشتر به شما می گوییم.

1. در هر زمان از زندگی خود آموزش ببینید 

ایرادی نداره شما سن، شما سطح مطالعات یا شما وضعیت حرفه ای ، شما احتمال خود را دارید به تناوب آموزش دهید. دستگاه های مختلف (قرارداد حرفه ایionقرارداد کارآموزیnبافندگی یا حرفه ای-A) شما اجازه در واقع برای تغییر شغل ، در حالی که همچنان به کسب درآمد می پردازید شما زندگی ، به عنوان یک کارمند " من از یک محیط بیمارستانی می آیم اما می خواستم پس از تولد فرزندم دوباره تغییر جهت دهم ، توضیح داد اشک زوجdika ، 33 ، دستیار اجرایی در مناطق فرانسه (Autogrill سابق)من به عنوان کارمند پذیرایی در مناطق فرانسه کار کرده بودم و مدیر سابق من موافقت کردند که به عنوان دستیار اجرایی تحت قرارداد حرفه ای سازی با IFOCOP ، به عنوان دستیار اجرایی آموزش مالی من را تأمین کنند. من آن زمان 31 ساله بودم. Lمرغ ما گام در یک دوره آموزشی و جستجوی یک شرکت را برمی داریم ، این کار ما را نشان می دهد

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  علوم انسانی سلامت