موافقت نامه های جمعی: افزایش حقوق و پاداش ایجاد شده باعقابت

یک کارمند، راننده-گیرنده در یک شرکت حمل و نقل عمومی، به دلیل سوء رفتار در 28 ژانویه 2015 اخراج شد. او دادگاه صنعتی را با دعاوی مختلف تصرف کرده بود.

وی به ویژه مدعی بهره مندی از افزایش حقوق پایه و همچنین پاداش شد که تفاهم نامه ای برای NAO 2015 که در 8 اکتبر 2015 امضا شد برای رانندگان دریافت کننده در نظر گرفته شده است. ویژگی آن: پاداش عطف به ماسبق بود.

در تفاهم نامه به تفصیل آمده است:

(در مقاله 1 خود با عنوان "افزایش دستمزد همه کارگران ، رانندگان-جمع آوری کنندگان و خدمات فنی)": " افزایش ، عطف به ماسبق با اول ژانویه 1 ، 2015٪ از حقوق پایه "؛ (در مقاله 8 با عنوان "ایجاد پاداش شنبه برای دریافت رانندگان"): " به صورت عقب مانده تا 1 ژانویه 2015 ، جایزه خدمات شنبه به میزان 2 یورو ایجاد می شود. این پاداش به راننده ای که در یک شنبه کاری مشغول خدمت است ، تعلق می گیرد '.

کارفرما از اعمال این مقررات قراردادی در مورد کارمند خودداری کرد. او استدلال کرد که یک قرارداد جمعی جدید فقط برای قراردادهای کاری قابل اجرا در زمان…

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آموزش رایگان: از ابزار حسابرسی فرمول در اکسل استفاده کنید