هدف از این آموزش مقدماتی این است که به رهبران بالقوه پروژه اجازه دهد تا مراحل اساسی در راه اندازی یک پروژه را بدانند و مهمتر از همه، چندین منبع تامین مالی را بیابند.

هدف اصلی آن پروژه های آموزشی و مدرسه ای است. برای ابزارهای عمومی تر مدیریت پروژه مانند نمودار گانت، نقشه ذهنی، چشم انداز استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، لطفاً آموزش های دیگر ما را ببینید.

اصطلاحات مورد استفاده:

  • تحرک
  • برنامه یکپارچهسازی با سیستمعامل
  • پروژه گانت
  • انتشار
  • شایستگی
  • مشارکت استراتژیک
  • اقامت زبانی و فرهنگی

منابع موجود در آموزش:

  • فیلم های با کیفیت بالا از جمله "صحبت کردن" ، ارائه نظرات و نمایش اسلایدها ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →