چاپ دوستانه، PDF و ایمیل


اتصالات منطقی برای نوشتن حرفه ای بهتر

شما احتمالا روزانه ده ها ایمیل می نویسید. تا به حال، برای شما، نوشتن عمدتا املا، دستور زبان، صرف بوده است. حتی اگر هر روز آن را یاد بگیریم. اینجا جایی نیست که بخواهید در حال حاضر تلاش خود را متمرکز کنید. هنگامی که شما یک پست الکترونیک، یک گزارش یا به طور کلی هر نوع نوشته ای. شما این تصور را دارید که چیزی اشتباه است. این چیز کوچک گم شده است که ما در اسناد رسمی، روزنامه ها، کتاب ها می یابیم. واژگان، توالی کلمات، استفاده از بیان که مشخصه کسانی است که در هنر نوشتن تسلط دارند. اصلاح نوشتار خود را با استفاده از رابط های منطقی پایدارتر از آشنا شروع کنید.

کانکتورهای منطقی برای چه کاری؟

به همین دلیل است که ، با این حال ، در مقابل ، به شیوه ……. کانکتورهای منطقی کلماتی هستند که باید برای ساختار یک متن استفاده شوند. عمدتا برای تأکید بر ارتباط منطقی بین عناصر مختلف متن شما ، از یک جمله. چه علتی منجر به چنین و چنان نتیجه ای می شود. چه اتفاقی دستیابی به چنین هدفی را ممکن می سازد. استفاده از این کلمات باعث می شود جملات شما به صورت هماهنگ به هم پیوند خورند. هرکسی شما را بخواند بدون هیچ ابهامی کلمات شما را درک می کند.

سطح زبان برای استفاده

حتی در این صورت ، منطق و هجی متن شما بی نقص است. این امکان وجود دارد که تکرار سیستماتیک کلمات یکسان باشد. با این وجود ، به آن نگاه خشن می دهد. بنابراین شما باید متن خود را دوباره بخوانید به عنوان مثال جایگزین شده با: با این حال ، از طرف دیگر ، و غیره استفاده از ذرت البته به خودی خود عیب نیست. با وجود همه موارد ، استفاده از اتصالات متعلق به یک ثبت نام پشتیبانی شده بیشتر. بلافاصله یک لمس تصفیه شده و حرفه ای تر به متن خود اضافه کنید. تنوع واژگان شما با کلمات خطی همراه است که بدون کوچکترین تکرار از بین می رود. ما مطمئناً از انتقال مناسب اطلاعاتی که می خواهید منتشر کنید ، حمایت خواهیم کرد.

READ  نمونه نامه برای مطالبه پرداخت حق بیمه

برای سازگاری بهتر متون خود ، از اتصالات منطقی لیست کنید

در اینجا لیستی از اتصالات برای استفاده در ایمیل ها ، گزارش ها و سایر نوشته های شما وجود دارد. با دقت در دستیابی به آنها خواندن و درک مناسب متون خود را تسهیل می کنید. بدیهی است که یک ایده عالی ، که هیچ کس درک نمی کند ، به سرعت توسط مافوق شما فراموش خواهد شد.

 

به خاطر اینکه

در این رابطه

به شرطی که

متقابلا

بر خلاف در

در پایان

واقعیت

مگر اینکه

با فرض اینکه

نگاه دقیقتری بینداز

بنابر این

Alors

در حین

بعد از آن

در صورت

بر خلاف

بجای

Aussi

کافی است که بگویم

به عبارت دیگر

وگرنه

اگر چه

به همین دلیل است.

به همین دلیل است

که این است که بگوییم

ماشین

با این کار

این شامل

اما

به همین دلیل است

همانطور که اگر

مانند

برخلاف

از جایی که

اولاً

در این مورد

در این طرح

از این منظر

بطور کلی.

در واقعیت ها

از سوی دیگر

از این نظر

حقیقت

به همین ترتیب

به همین ترتیب

به علاوه

به علاوه

در نگاه اول

به طوری که.

علاوه بر این

از آن به بعد

به محض

بنابر این

زیرا

تا زمانیکه

Effectivement

همچنین

در این

پاک کردن

در نتیجه

در نتیجه

در مقابل

سرانجام

ثانیا

در واقع

در واقع

به طور کلی

برخلاف

علاوه بر این

به طور خاص

در عمل

در وهله اول

به واسطه

در واقعیت

از سوی دیگر

در مجموع

با پیروی از این فرضیه

در تئوری

سرانجام

سپس

درمیان دیگران

Et

از آنجا که

با تشکر

در حالت ایده آل

READ  طرح کلی ایمیل نوشتن موثر

متقابلا

بیشتر

بیشتر

حتی اگر

اما

با این وجود

به خصوص

Or

طرفداران

با مقایسه

از این رو

مثلا

با مخالفت

زیرا

به طور کلی

به ویژه بیشتر

دقیق تر

با این حال

برای شروع

به این نتیجه

اساسا

هنوز

به شرطی که

اولا

سپس

از آنجا که

وقتی که

Quoique

مگر اینکه

به طوری که

Si

وگرنه

در حین

در حالی که

مانند

توت دوبورد

اولین

همه همان

اما