موارد متعددی وجود دارد که شرکت شما باید نامه ای از شکایت را ارسال کند، چه در قالب صورتحساب های پرداخت نشده، در مورد جبران خساره یا بازپرداخت برای یک محصول غیر سازگار از یک تامین کننده و غیره . در این مقاله، ما دو قالب ایمیل رایج ترین شکایت را ارائه می دهیم.

قالب ایمیل برای ادعای پرداخت صورتحساب

شکایت از فاکتورهای پرداخت نشده رایج ترین نوع شکایت در مشاغل است. این نوع ایمیل باید کاملاً مشخص و متناسب با متن باشد تا گفتگو فوراً بفهمد چیست - با این کار از رفت و برگشت جلوگیری می شود ، خصوصاً با گفتگوکنندگانی که می خواهند تاریخ پرداخت را به تعویق بیندازند!

اگر ایمیل ادعا اولین یادآوری ارسال شود، این یک یادداشت رسمی است. بنابراین، بخشی از یک چارچوب قانونی است و باید در مورد مواردی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا می تواند به عنوان مدرک خدمت کند.

در اینجا یک الگوی ایمیل برای ادعای فاکتور پرداخت نشده وجود دارد:

موضوع: اطلاعیه رسمی برای فاکتور تأخیر

آقا / خانم،

به جز خطا یا عدم در بخشی از ما، ما مبلغ فاکتور تاریخی [تاریخ] را در مبلغ [مبلغ احتمالی] و تاریخ [تاریخ تحویل] نداشته ایم.

از شما خواسته می شود که این فاکتور را در اسرع وقت و همچنین پرداخت دیر انجام دهید. لطفا فاکتور را در این مورد پیوست کنید، به علاوه هزینه های نهایی محاسبه شده با توجه به ماده L.441-6 2008 قانون 776-4 اوت 2008.

در حالی که منتظر تنظیم شما هستیم، ما برای هر گونه سوال در مورد این فاکتور، در اختیار شما قرار می دهیم.

قبول، سر / خانم، بیان تبریک های صادقانه ما

[امضا] "

قالب ایمیل برای ادعای جبران یا بازپرداخت

معمول است که یک تجارت مجبور به مطالبه غرامت یا بازپرداخت است ، چه از تامین کننده آن و چه از طرف یک شریک خارجی. دلایل آن چند برابر است: تأخیر در حمل و نقل در چارچوب یک سفر کاری ، کالای نامنطبق یا کالای وارد شده در شرایط بد ، یک فاجعه یا هر آسیب دیگری می تواند نوشتن چنین نامه الکترونیکی را توجیه کند.

هر کدام از منبع مشکل، ساختار ایمیل ادعا همیشه یکسان است. با تشریح مشکل و ماهیت آسیب، قبل از ادعای خود، شروع کنید. احساس رایگان برای نقل قول یک قانون قانونی برای حمایت از درخواست شما.

ما یک مدل ایمیل از شکایت ارائه شده به یک تامین کننده در مورد یک محصول غیر سازگار در ابعاد آن ارائه می دهیم.

موضوع: درخواست بازپرداخت محصول غیر سازگار

آقا / خانم،

به عنوان بخشی از قرارداد [تعیین یا شماره قرارداد] که شرکت شما را به ما متصل می کند، ما [مقدار + نام محصول] را از [تاریخ] سفارش دادیم، برای مبلغ کل [مقدار سفارش].

ما دریافت محصولات را در [تاریخ دریافت] دریافت کردیم. با این حال، آن را با توضیحات کاتالوگ شما مطابقت ندارد. در واقع، ابعاد نشان داده شده در کاتالوگ شما [ابعاد] است، در حالی که اندازه محصول دریافت شده [ابعاد] است. لطفا عکسی را تایید کنید که عدم انطباق محصول تحویل شده را تایید کرده باشد.

با توجه به مقاله 211-4 کد مصرف کننده که می گوید که شما نیاز دارید که محصول را مطابق با قرارداد فروش تحویل دهید، لطفا این محصول را تا مبلغ [مبلغ] بازپرداخت کنید.

منتظر پاسخ شما هستیم، لطفا خانم / آقای، بیان احساسات برجسته من را بپذیرید.

[امضا]