مکانیسم افزایش نرخ کمک هزینه فعالیت جزئی به ویژه در بخشهایی به اصطلاح مرتبط که فعالیت آنها به بخشهای مربوط به گردشگری ، هتل ها ، رستوران ها ، ورزش ، فرهنگ ، حمل و نقل افراد ، حوادث و افرادی که حداقل 80 درصد گردش مالی خود را در طی دوره بین 15 مارس تا 15 مه 2020 تجربه می کنند.

این کاهش قابل درک است:

  • یا بر اساس گردش مالی (گردش مالی) مشاهده شده در مدت مشابه سال قبل ؛
  • یا در صورت تمایل کارفرما نسبت به میانگین گردش مالی ماهانه سال 2019 طی 2 ماه کاهش یابد.

برای شرکت هایی که پس از 15 مارس 2019 ایجاد شده اند ، کاهش گردش مالی نسبت به میانگین گردش مالی ماهانه در بازه زمانی بین تاریخ ایجاد شرکت و 15 مارس 2020 به دو ماه کاهش می یابد.

برخی از این شرکت ها باید یک تعهد جدید را انجام دهند. این مربوط به موارد زیر است:

  • مشاغل صنایع دستی که باید حداقل 50 درصد از گردش مالی خود را از فروش محصولات یا خدمات خود در نمایشگاه ها و نمایشگاه ها ایجاد کنند.
  • حرفه های طراحی گرافیک، حرفه های خاص انتشارات، ارتباطات و طراحی غرفه ها و فضاهای زودگذر که باید حداقل 50 درصد از گردش مالی خود را با یک یا چند شرکت در بخش برگزاری نمایشگاه های تجاری ایجاد کنند، رویدادهای ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  Insta Revolution - موفقیت در اینستاگرام در سال 2020