یکی از کارمندان من که مواد مخدر مصرف می کرد و از فروشگاه من پول سرقت می کرد ، به دلیل بدرفتاری جدی اخراج شد. او مرا متهم می کند که این موضوع را به مشتری گفته ام و بنابراین فکر می کند که اخراج وی در شرایط سخت انجام شده است. حتی اگر مرتکب خطایی شده باشد ، آیا می توان جبران کرد؟

دادگاه تجدید نظر یادآوری کرد که حتی زمانی که با تقصیر جدی کارمند موجه باشد، اخراج می تواند به دلیل شرایط آزاردهنده ای که همراه با آن بوده است، باعث شود که این اخراج به دنبال جبران خسارت باشد.

در گذشته ، قبلاً دادرسی قضایی ایجاد شده بود که براساس آن ، استیضاح دعوی خسارت به دلیل شرایط ناخوشایند فسخ قرارداد کار مستقل از شایستگی مورد اخیر است.

در پرونده حاضر ، یک کارمند (مدیر وکالت) به دادگاه صنعتی ادعای خسارت خسارت معنوی ناشی از شرایط اخراج وی را برای سوon رفتار جدی که به گفته وی ، سرسختانه است ، ارجاع کرده است. او کارفرمای خود را به دلیل گسترش در ملا عام به دلایل اخراج خود با استناد به اینكه او را ...