TEAM یک MOOC است که برای همه کسانی که علاقه مند به ادغام آموزش و شیوه های آموزشی هستند ایجاد شده است.

توسط تیمی متشکل از اعضای زیر طراحی شده است:

  • GIP FTLV - IP
  • مرکز CNAM Val de Loire
  • آزمایشگاه ERCAE دانشگاه اورلئان

 

این بحث می کند که چگونه همه می توانند:

  • به صورت تیمی آموزش دهید یا تمرین کنید، به این شکل از کار باز شوید و تیم های کارآمد بسازید
  • همکاری و همیاری، شناسایی شیوه های آموزشی مربوطه، کاهش ارزش های منتقل شده توسط این روش ها
  • تمرین خود را تجزیه و تحلیل کنید و یک حالت انعکاسی اتخاذ کنید، کلیدهایی برای مشاهده تمرین خود داشته باشید.
  • با همسالان از یکدیگر بیاموزید (آموزش همتایان)، کشف موقعیت های یادگیری همتا، شناسایی نقاط قوت و محدودیت های مدل، زیر سوال بردن جایگاه مربی.

این موضوعات از طریق موقعیت های آموزشی از محیط های حرفه ای مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.

فعالیت‌ها با هدف تقویت اکتساب‌های مرتبط با این MOOC و کمک به تحقیقات با آزمایشگاه ERCAE طراحی شده‌اند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  CSE: اطلاعات و مشاوره