ارائه های تجاری خود را بهبود بخشید. در این آموزش جف بلومفیلد کارشناس فروش و بازاریابی به شما یاد می دهد که چگونه یک پیشنهاد ارزش را به شیوه ای مناسب و زنده ارائه دهید. کشف کنید که چگونه با طرف مقابل خود پیوند برقرار کنید تا آنها را پذیراتر از پیام خود کنید و چگونه با اعتماد به نفس و حرفه ای تر رفتار کنید. جف بلومفیلد در اینجا عناصری را توصیف می کند که بر هر ارائه تأثیر می گذارد: تماس چشمی، زبان بدن، لحن و ظاهر کلی.

آموزش ارائه شده در Linkedin Learning با کیفیت عالی است. برخی از آنها پس از پرداخت هزینه به صورت رایگان و بدون ثبت نام ارائه می شوند. بنابراین اگر موضوعی به شما علاقه دارد، دریغ نکنید، ناامید نخواهید شد.

اگر به موارد بیشتری نیاز دارید، می توانید یک اشتراک 30 روزه را به صورت رایگان امتحان کنید. بلافاصله پس از ثبت نام، تمدید را لغو کنید. این برای شما اطمینان از عدم شارژ پس از دوره آزمایشی است. با یک ماه فرصت دارید تا خود را در مورد بسیاری از موضوعات به روز کنید.

هشدار: این آموزش قرار است در تاریخ 30/06/2022 مجدداً پرداخت شود

ادامه مقاله در سایت اصلی →