• درک نحوه عملکرد کلاس های مقدماتی اقتصادی و تجاری پس از لیسانس: روش های استخدام، محتوای دوره، فرصت های مختلف.
  • عملکرد مدارس تجاری اصلی را که فرد پس از یک کلاس مقدماتی اقتصادی و تجاری ادغام می کند، درک کنید: مسابقات استخدام، محتوای آموزش، رسانه های حرفه ای.

توضیحات:

چه دانش آموز دبیرستانی، دانش آموز، والدین یا معلم باشید یا به سادگی کنجکاو باشید، این MOOC برای شما مناسب است اگر به کلاس های مقدماتی اقتصادی و تجاری (قبلا "Prepa HEC") و مدارس بزرگ تجاری علاقه مند هستید. برای مثال تعجب می کنید که ما در دوره آمادگی چه می خوانیم، کدام مدارس را می توانیم ادغام کنیم، شانس موفقیت چقدر است، چه کارهایی می توانیم بعد از مدرسه انجام دهیم؟

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  MOOC در همکاری کشاورزی