در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • متوجه خواهید شد که هیچ الگوریتم جادویی وجود ندارد که بتواند مسائلی مانند

از موارد ذکر شده در زیر؛

  •  شما می توانید از متخصص در زمینه تحت درمان سوال کنید تا مدلی را ایجاد کنید که مقادیر تخمین زده شده را به هم مرتبط می کند

به مقادیر مشاهده شده؛

  • شما قادر خواهید بود یک الگوریتم تخمین ایجاد کنید که به شما امکان می دهد کمیت های تخمین زده شده را بازسازی کنید.

مقادیر مشاهده شده

توضیحات:

در زندگی روزمره، ما با دخالت شانس مواجه هستیم:

  •  ما همیشه زمان یکسانی را بین خانه و محل کار خود نمی گذرانیم.
  •  یک فرد سیگاری شدید دچار سرطان می شود یا نمی شود.
  •  ماهیگیری همیشه خوب نیست

گفته می شود که چنین پدیده هایی تصادفی یا تصادفی هستند. کمی کردن آنها به طور طبیعی منجر به استفاده از نظریه احتمالات.

در مثال سیگار کشیدن تصور کنید که پزشک به گفته های بیمارش در مورد مصرف سیگار اعتماد ندارد. او تصمیم می گیرد سطح نیکوتین خون را توسط آزمایشگاه آنالیز پزشکی اندازه گیری کند. نظریه احتمال ابزارهایی را برای تعیین کمیت ارتباط تصادفی بین تعداد سیگار در روز و میزان…

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  شبکه های دسترسی نوری FTTH