توضیحات:

در این دوره یاد می گیرید که چگونه از زمان ها به طور عاقلانه استفاده کنید. به این می گویند: یادگیری ارزش زمان.

لطفا توجه داشته باشید، این یک دوره صرفی نیست، که موضوع آموزش خاصی است. اگر هنوز صرف افعال را جذب نکرده اید، به شما توصیه می کنم با آموزش "آشنایی با نحوه صرف افعال در فرانسه" شروع کنید.