به نظر می‌رسد که ژان باپتیست که به مدت پنج سال از طرف رسانه‌های مرجع روزنامه‌نگار شده بود، با مشخصات معمول یادگیرنده مدیر محتوا مطابقت ندارد. "بیش از حد آموزش دیده"، قبلاً فارغ التحصیل شده است، در تکنیک های نوشتن و همچنین نیازمندی های وب چاشنی کار شده است، سرشار از تجربه طولانی ... آموزش Ifocop او با این وجود شتابی را در حرفه او نشان داده است. او می گوید چگونه.

ژان باپتیست ، من در رزومه کاری شما خواندم که شما قبلاً لیسانس روزنامه نگاری دارید. بنابراین ، ثبت نام در دوره آموزشی مدیر محتوا چیست؟

درک علاقه برای من بسیار آسان است: این دو شغل اساساً متفاوت هستند ، با ماموریت های ظاهراً مشابه - تولید محتوا - اما به واقعیتها ، به ویژه موارد اقتصادی ، که نیز متفاوت است. البته ، نوشتن و تمایل به اطلاع رسانی مشترک است ، درست مانند استفاده از ابزارهای مشابه یا مشابه مانند وب سایت ، خبرنامه ، وبلاگ ... اما مقایسه نمی تواند فراتر از این باشد.

به دلیل این پایگاه مشترک ، ما هنوز می توانیم به جای "بازآموزی" به جای شما از "تخصص" صحبت کنیم ، درست است؟

بله ، در این وضعیت روحی است که به آموزش خود به عنوان مدیر محتوا مراجعه کردم. هدف کسب مهارت های بیشتر ، توسعه مفاهیم بازاریابی دیجیتال ، برنامه نویسی ،