آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

در بسیاری از سازمان ها، مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی "OHS" به روش های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد.

اجرای اقدامات امنیتی اغلب پیچیده و پرهزینه است. هر چه فرآیند ساختارمندتر باشد، ساده تر و اقتصادی تر است.

در این دوره خواهید آموخت که چگونه اجرای اقدامات ایمنی در محیط کار می تواند بهره وری کارکنان را افزایش دهد. یاد بگیرید چگونه از حوادث و صدمات محل کار جلوگیری کنید.

همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه سند واحدی را ایجاد کنید که همه مشاغل با بیش از یک کارمند باید داشته باشند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →