در این آموزش که با هدف مدیران خدمات مشتریان برگزار می شود، نحوه تنظیم استانداردهای کیفیت را یاد می گیرید. با Philippe Massol، در مورد مراجع و استانداردهای کیفیت بحث خواهید کرد و خواهید دید که چگونه انتظارات مشتریان خود را برآورده کنید. همچنین تأثیر آنها را بر کارمندان و چگونگی …

آموزش ارائه شده در Linkedin Learning با کیفیت عالی است. برخی از آنها پس از پرداخت هزینه به صورت رایگان و بدون ثبت نام ارائه می شوند. بنابراین اگر موضوعی به شما علاقه دارد، دریغ نکنید، ناامید نخواهید شد.

اگر به موارد بیشتری نیاز دارید، می توانید یک اشتراک 30 روزه را به صورت رایگان امتحان کنید. بلافاصله پس از ثبت نام، تمدید را لغو کنید. این برای شما اطمینان از عدم شارژ پس از دوره آزمایشی است. با یک ماه فرصت دارید تا خود را در مورد بسیاری از موضوعات به روز کنید.

هشدار: این آموزش قرار است در تاریخ 30/06/2022 مجدداً پرداخت شود

ادامه مقاله در سایت اصلی →