درک نحوه کار کاربران ما از طریق روانشناسی

روانشناسی ابزار ارزشمندی برای درک نحوه کار کاربران است. در واقع، این علم امکان رمزگشایی از رفتارها و انگیزه های آنها را برای رفع بهتر نیازهای آنها فراهم می کند. در این بخش از آموزش، جنبه های مختلف روانشناسی را که می توان در طراحی رابط کاربری به کار برد، بررسی خواهیم کرد.

به طور خاص، ما اصول ادراک بصری و سازماندهی فضایی را مورد بحث قرار خواهیم داد، که امکان طراحی پشتیبان های موثر بصری را فراهم می کند. همچنین خواهیم دید که چگونه می توان بازنمایی ذهنی کاربران را برای طراحی رابط های سازگار با نیازهای آنها در نظر گرفت.

در نهایت، ما اصول توجه و تعامل را برای ایجاد انگیزه بهتر در کاربران و حفظ توجه آنها مطالعه خواهیم کرد. با این دانش، می توانید رابط های کاربری کارآمدتر و شهودی ایجاد کنید.

مهارت های کاربردی روانشناسی در طراحی

در این بخش، مهارت های کلیدی مورد نیاز برای اعمال روانشناسی در طراحی را بررسی خواهیم کرد. اول از همه، درک اصول سازماندهی فضایی و ادراک بصری برای پشتیبانی بهتر طراحی مهم است. سپس، شما باید بتوانید ادراکات کاربران را برای پیش بینی کاربردها در نظر بگیرید.

همچنین دانستن نحوه استفاده از بازنمایی های ذهنی برای طراحی رابط های سازگار و همچنین بسیج اصول توجه و تعهد برای ایجاد انگیزه در کاربران ضروری است. با توسعه این مهارت ها، می توانید از روانشناسی برای ایجاد رابط های کاربری موثر استفاده کنید.

در این آموزش عملی، هر یک از این مهارت ها را به تفصیل پوشش می دهیم و به شما آموزش می دهیم که چگونه آنها را در عمل برای بهبود طرح های خود به کار ببرید.

پشتیبانی از یک متخصص تحقیقات کاربر

برای این دوره، یک متخصص در زمینه تحقیقات کاربر، Liv Danthon Lefebvre، که بیش از پانزده سال تجربه در این زمینه دارد، همراه شما خواهد بود. Liv Danthon Lefebvre پس از کار بر روی محصولات و خدمات تعاملی متعدد، مانند برنامه‌های کارآمد حرفه‌ای، ابزارهای ارتباطی از راه دور، سیستم‌های واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده، شما را در کاربرد روان‌شناسی در طراحی راهنمایی می‌کند. او با آموزش ابتدایی خود در روانشناسی، به شما کمک می کند تا بفهمید که چگونه می توانید از روانشناسی برای طراحی رابط های مؤثری که برای کاربران شما سازگار است، استفاده کنید. شما می توانید از مهارت ها و تجربیات او برای بهبود مهارت های خود در طراحی رابط های کاربری بهره مند شوید.

 

آموزش ←←←←←