چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

در مواجهه با خطرات ناشی از بحران سلامت در زمینه اشتغال و آموزش ، برنامه های سرمایه گذاری مهارت های منطقه ای برای حمایت و تسریع در توسعه آموزش حرفه ای در سطح محلی ، بین دولت و مناطق امضا شده است ، منوط به انطباق برای پاسخگویی به چالش های طرح بهبودی "France Relance" و طرح "1 جوان ، 1 راه حل".

در واقع طرح بهبودی 1 میلیارد یورو برای تقویت و توسعه مهارتهای کارگران در بخشهای آینده دار مانند فناوری دیجیتال ، انتقال اکولوژیکی یا حتی بهداشت و درمان بسیج می کند. این پاکت بودجه بودجه اختصاص داده شده را تقویت می کند پیمان های سرمایه گذاری مهارت های منطقه ای (قیمت).

 در منطقه Bourgogne-Franche-Comté
 در منطقه نرماندی
 در منطقه آکویتن نو
 در منطقه Pays de la Loire
 در منطقه Provence-Alpes-Côte d'Azur

به روزرسانی مقاله با توجه به تاریخ امضای اصلاحات در مناطق.

بورگوئن-فرانچ کنت

از طریق اصلاحیه امضا شده در ژانویه 8 2021، دولت در حال سرمایه گذاری نزدیک به 30 میلیون یورو در بورگوگن- فرانش-کامته - علاوه بر 252 میلیون یورو سرمایه گذاری شده تحت پیمان منطقه ای اولیه - برای حمایت از آموزش جوانان ، جویندگان کار و کارمندان در آموزش مجدد برای مشاغل محلی امیدوار کننده (چرم کالا ، فتوولتائیک ، خدمات به

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آموزش و آگاهی از امنیت دیجیتال: یک چالش استراتژیک برای ANSSI