جامع ترین دوره Zoho Sign موجود در Udemy: نحوه ایجاد اسناد تعاملی برای امضای دیجیتالی آنها.

courses دوره های به روز شده + دسترسی مادام العمر + فیلم های جدید به طور منظم
رایگان

روشی که مستقیماً به سر اصل مطلب می رود: بدون blabla یا اصطلاحات فنی، چگونه اسناد تعاملی خود را ایجاد و پیکربندی کنید تا آنها را به صورت دیجیتالی بدون کاغذ و از راه دور امضا کنید.

➤ یک درس سریع و کارآمد در کمتر از 50 دقیقه:

  • تهیه اسناد Word / Excel / Etc.
  • صادرات اسناد خود در قالب PDF
  • ایجاد حساب کاربری خود در Zoho
  • تنظیمات اولیه
  • پیکربندی سند شما
  • سند خود را با مناطق امضا ایجاد کنید
  • نکات و اشیا inte تعاملی ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  پایان کار از راه دور با 100، ، قابلمه مجاز… آنچه برای بازگشت به شرکت برنامه ریزی شده است