چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اشتباهات املایی در محل کار نباید بی اهمیت باشد زیرا تأثیر منفی بر شغل حرفه ای شما دارد. کارفرمایان و مخاطبین شما به شما اعتماد نخواهند کرد که این امر شانس پیشرفت شما را کاهش می دهد. آیا می خواهید بدانید که اشتباهات هجی در کار توسط کسانی که شما را می خوانند چگونه درک می شود؟ در این مقاله بدانید

کمبود مهارت

اولین قضاوتی که به ذهن کسانی می رسد که شما را می خوانند این است که مهارت کافی ندارید. در واقع ، باید گفت که برخی از خطاها قابل بخشش نیستند و دیگر حتی توسط کودکان مرتکب نمی شوند. در نتیجه ، این موارد گاهی اوقات می توانند فقدان مهارت و هوش را به اشتباه منعکس کنند.

از این نظر ، داشتن تسلط کافی بر توافق جمع ، توافق فعل و همچنین توافق فاعل ، ضروری است. علاوه بر این ، خطاهایی وجود دارد که تحت عقل سلیم و در نتیجه هوشمندی قرار می گیرند. از این نظر ، تصور اینکه یک حرفه ای به جای "من کار می کنم ..." بنویسد "من برای شرکت X کار می کنم" غیر قابل تصور است.

فقدان اعتبار

افرادی که شما را می خوانند و اشتباهاتی در نوشتن شما پیدا می کنند به طور خودکار به خود می گویند غیرقابل اعتماد هستید. علاوه بر این ، با ظهور دیجیتال ، اشتباهات اغلب با تلاش های کلاهبردارانه و کلاهبرداری ها مشابه می شوند.

بنابراین ، اگر ایمیل هایی پر از اشتباه ارسال کنید ، گفتگوی شما به شما اعتماد نخواهد کرد. او حتی ممکن است شما را به عنوان یک فرد بدخواه تصور کند که قصد کلاهبرداری از او را دارد. در حالی که اگر مراقبت می کردید که از اشتباهات املایی جلوگیری کنید ، ممکن است اعتماد کامل او را جلب کرده باشید. اگر شریک احتمالی شرکت باشد ، خسارت بیشتر خواهد شد.

READ  پنج نکته برای سبک کردن جملات

از طرف دیگر ، وب سایت هایی که دارای اشتباه هستند اعتبار آنها را کاهش می دهد زیرا این اشتباهات می تواند مشتریان آنها را بترساند.

عدم دقت

هنگامی که تسلط کامل بر قواعد تلفیقی داشته باشید ، اشتباهات سهل انگارانه قابل درک است. با این وجود ، این اشکال باید در هنگام تصحیح تصحیح شود.

که به این معنی است که حتی در هنگام اشتباه کردن ، تصحیح متن خود را تصحیح می کنید. در غیر این صورت ، شما به عنوان فردی که فاقد سختگیری است ، دیده می شوید.

بنابراین ، اگر ایمیل یا سند شما دارای خطا باشد ، این نشانه سهل انگاری است که نشان می دهد شما برای ویرایش وقت صرف نکرده اید. در اینجا دوباره ، کسانی که شما را می خوانند خواهند گفت که اعتماد به شخصی که سختگیری ندارد ، غیرممکن است.

عدم احترام

کسانی که شما را می خوانند ممکن است فکر کنند که شما به آنها احترام نمی گذارید که مراقب تصحیح پیام ها و اسناد خود هستند قبل از ارسال آنها. بنابراین نوشتن یا انتقال سندی مملو از اشتباهات نحوی یا املایی ممکن است بی احترامی تلقی شود.

از طرف دیگر ، وقتی نوشته ها درست و شسته و رفته باشند ، کسانی که می خوانند می دانند که شما برای انتقال متن صحیح آنها تلاش لازم را کرده اید.