21 نوامبر 2019 نقطه عطف بزرگی در دنیای آموزش حرفه ای است. اکنون و با تشکر از حساب آموزش من ، شما: کارمندان ، کارمندان دولت یا جویندگان کار ، تنها استاد گرایش حرفه ای شما هستند.

درک اصلاحات

در مورد تعادل CPF خود اطلاعات کسب کنید ، برنامه را بارگیری کنید ، برای یک دوره آموزشی ثبت نام کنید ، و غیره. ما موارد اساسی را برای دانستن شما حفظ کرده ایم: پیدا کردن آنها بدون تاخیر !

ادامه مقاله در سایت اصلی →