برای اریک دوپوند-مورتی ، "ما باید همه با هم ، اعضای یک وزارتخانه ، اعتماد به نفس را در آینده حفظ کنیم و انتظارات فرانسوی ها را که به ویژه در این دوره دشوار - بدون خدمات عمومی عدالت ».

در مورد اقدامات انجام شده:

- خدمات منحصر به فرد پذیرش برای طرفین دعوا باز خواهد ماند اما با تعیین وقت قبلی

- فعالیت قضایی در حضور افرادی که "به درستی احضار شده اند" ، مطابق با اقدامات بهداشتی اعمال شده برای کووید-19 حفظ خواهد شد

- استقرار لپ تاپ ها ، که در حین حبس اول ، به ویژه برای کارمندان ، وجود نداشته است ، باید "در اسرع وقت" انجام شود.

- اقدامات بهداشتی برای کارمندان زندان و همچنین کارکنانی که حضور دقیق و منظم آنها لازم است اعمال خواهد شد

- درمورد خصوصاً زندانها: "رعایت اقدامات بهداشتی شرایط زندگی مانند ملاقات در اتاقها یا كار در بازداشتگاه را زیر سال نمی برد" ، افزود Éric Dupond-Moretti. در حین مهار مارس ، همه بازدیدها و فعالیت ها متوقف شد

- فعالیت عوامل حمایت قضایی از جوانان (PJJ) نیز "با سازگاری ها و اقدامات احتیاطی" حفظ خواهد شد