آکوستیک در همه جا در زندگی روزمره ما وجود دارد و توجه روزافزونی به آن جلب می شود. آیا می خواهید اصول اولیه را به روشی خلاقانه و سرگرم کننده کشف کنید و شاید یک چالش را انجام دهید؟

MOOC "مبانی آکوستیک: صدا در همه حالاتش" که توسط دانشگاه لمانز، به عنوان بخشی از Le Mans Acoustique ایجاد شده است، بر اساس برنامه رسمی لیسانس علمی است و می تواند به عنوان پشتیبان معلمان مورد استفاده قرار گیرد. مفاهیم اساسی این برنامه در چهار فصل به مفاهیم موج، فرکانس، نمونه برداری و غیره می پردازد.

این MOOC یک MOOC صوتی نیست. صدا بهانه ای برای نزدیک شدن به آکوستیک است.

در این MOOC با مشاهده فیلم های آموزشی، حل تمرین ها، انجام آزمایش ها و همچنین مشاهده ژورنال هفتگی MOOC یاد می گیرید. برای اینکه MOOC سرگرم کننده و جذاب باشد، این دوره بر اساس یک موضوع مشترک است که شامل یادگیری نحوه تغییر صدای خود به صورت فیزیکی یا دیجیتالی است.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  زندگی در فرانسه - A2