خدمات مشتری اغلب تنها عنصری است که دو شرکت را از دیدگاه مشتری متمایز می کند. دانستن اینکه چرا باید خدمات خوب و حتی عالی به مشتریان داشته باشید، ضروری است. مسائل چیست؟ اصول اساسی که باید رعایت شود چیست؟ در این دوره، Philippe Massol درک بهتری از مفهوم و نقش خدمات به مشتریان را به شما ارائه می دهد. او به شما می دهد ...

آموزش ارائه شده در Linkedin Learning با کیفیت عالی است. برخی از آنها پس از پرداخت هزینه به صورت رایگان و بدون ثبت نام ارائه می شوند. بنابراین اگر موضوعی به شما علاقه دارد، دریغ نکنید، ناامید نخواهید شد.

اگر به موارد بیشتری نیاز دارید، می توانید یک اشتراک 30 روزه را به صورت رایگان امتحان کنید. بلافاصله پس از ثبت نام، تمدید را لغو کنید. این برای شما اطمینان از عدم شارژ پس از دوره آزمایشی است. با یک ماه فرصت دارید تا خود را در مورد بسیاری از موضوعات به روز کنید.

هشدار: این آموزش قرار است در تاریخ 30/06/2022 مجدداً پرداخت شود

ادامه مقاله در سایت اصلی →