آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

رفتار مالی یک سازمان بر عملکرد آن تأثیر می گذارد!

در این دوره، یاد خواهید گرفت که چگونه سوالات حسابداری و مالیاتی درست بپرسید و پاسخ هایی را که برای کسب و کارتان مهم است بیابید.

همچنین از قبل یاد خواهید گرفت که چگونه از عملیات و پروژه های سازمان خود از طریق حسابداری و مالیات محافظت کنید. شما همچنین ساختار مالیات شرکت و مالیات بر ارزش افزوده را کشف خواهید کرد.

بسته به سازمان و عملیات آن، از ابزارهای حسابداری برای تأیید قوانین قابل اجرا و انجام بررسی های مربوط به انطباق استفاده خواهید کرد.

بیاموزید که چگونه بین المللی سازی کسب و کار بر حسابداری و اداره مالیات هر سازمان تأثیر می گذارد.

ادامه مقاله در سایت اصلی →