پرونده های مالیاتی بخش مهمی از مدیریت امور مالی شخصی است و تابع قوانین و قوانین بسیاری است. تا آنجا که مردم، ما ملزم به دانستن این قوانین هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که مالیات خود را به صورت قانونی و مناسب پرداخت می کنیم. این مقاله به قوانین اصلی که هنگام واریز وجه باید از آنها آگاه باشد، نگاه می کند اظهارنامه مالیاتی.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد آنهایی هستند که به درآمد سالانه شما مربوط می شوند. مالیات دهندگان باید درآمد خود را اعلام کنند و کسر مالیات بر درآمد آنها و پرداخت مبلغ بدهی. کسورات می تواند شامل هزینه های پزشکی، بهره وام دانشجویی و هزینه های تحصیلی باشد. همچنین باید هرگونه سود سرمایه، سود سهام و سود دریافتی را گزارش دهید.

مالیات های محلی

مالیات های محلی مالیات هایی هستند که توسط مقامات محلی اخذ می شود. مالیات دهندگان باید مالیات املاک خود و استفاده از خدمات مختلف شهری را عمدتاً پرداخت کنند. این مالیات ها معمولاً کمتر از مالیات بر درآمد هستند و ممکن است بسته به موقعیت مکانی شما متفاوت باشد.

کسر مالیات

کسر مالیات کاهش در مبالغی است که باید برای مالیات خود بپردازید. مالیات دهندگان می توانند از کسر مالیات های مختلف از جمله هزینه های غیرانتفاعی برای انجمن ها استفاده کنند. مهم است که با سازمان مالیاتی خود بررسی کنید تا دریابید که چه کسرهایی در دسترس است. برخی از افراد از خلأهای مالیاتی سوء استفاده می کنند و تقریباً هرگز یا بسیار کمی مالیات پرداخت می کنند.

نتیجه

مدیریت امور مالی شخصی بخش مهمی از زندگی است. گزارش مالیاتی جزء ضروری این امر است و تابع قوانین و مقررات بسیاری است. به عنوان شهروند، ما باید این قوانین را بدانیم تا اطمینان حاصل کنیم که مالیات های خود را به طور قانونی و مناسب پرداخت می کنیم. این مقاله قوانین اصلی را که باید هنگام ثبت مالیات از آنها آگاه بود، مانند مالیات بر درآمد، مالیات محلی و کسر مالیات مورد بحث قرار داده است.