قبل از ایجاد وضعیت عمومی افشاگر توسط قانون Sapin 2 (L. n ° 2016-1691 ، 9 دسامبر 2016 ، مربوط به شفافیت ، مبارزه با فساد و نوسازی اقتصادی) ، قانونگذار قبلاً قوانینی وضع کرده بود که به منظور محافظت از کارکنانی که حسن نیت آنها را فساد می کردند (کارگر C. ، ماده L. 1161-1 ، لغو شده توسط قانون Sapin 2) ، یک خطر جدی برای بهداشت عمومی یا محیط زیست (C. trav. ، ماده L. 4133-5 ، همچنین توسط قانون Sapin 2 نیز لغو شده است) یا حقایقی که ممکن است یک جرم یا جرم باشد (C. trav. ، art L. 1132-3-3)

این حمایت اخیر در سال 2013 (L. n ° 2013-1117 ، 6 دسامبر 2013 ، مربوط به مبارزه با کلاهبرداری مالیاتی و بزهکاری جدی اقتصادی و مالی) در فصل کد کار مربوط به اصل تبعیض: "هیچ کارمندی مجاز نیست مجازات شود ، اخراج شود و یا مورد مجازات تبعیض آمیز قرار گیرد ، مستقیم یا غیرمستقیم ، [...] بخاطر ارتباط با وی یا شهادت او ، با حسن نیت ، نسبت به واقعیتهای جرم یا جرم جرمی که وی در انجام وظایف خود از آن آگاه شده بود ". در صورت بروز اختلاف ، به محض اینکه فرد عناصر واقعی را ارائه دهد که باعث می شود تصور شود وی مربوط یا ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  موارد ضروری تیم ها