توضیحات:

چرا این دوره برای مبتدیان و مبتدیان دروغین به زبان انگلیسی است؟

الفبا و اعداد از 0 تا 9: این مهارت های اساسی که اغلب در اولین درس های گذشته انگلیسی فراموش می شوند ، در واقع هر روز در سطح حرفه ای استفاده می شوند (دادن مرجع محصول یا ذکر فاکتور ، گذاشتن پیام) یا کاملاً در سطح شخصی برای هجی کردن نام ، شماره تلفن ، رزرو برای تعطیلات ، هجی کردن نام یک خیابان ... این دوره کاملاً کاربردی و مفید است!

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  علم فروش