آیا با حفظ شغل فعلی خود می خواهید مشاغلی ایجاد کنید یا آن را تصاحب کنید ، چه SAS باشد ، چه SASU باشد ، چه SARL یا دیگری؟ توجه داشته باشید که هر کارمندی حق ایجاد مرخصی برای ایجاد یا تصاحب مشاغل را دارد. علاوه بر این ، مقررات خاصی باید در نظر گرفته شود. در اینجا روش هایی وجود دارد که برای درخواست مرخصی برای راه اندازی یا تصرف یک کسب و کار دنبال می شود. به شما یک نمونه نامه درخواست نیز داده می شود.

چگونه می توان برای ایجاد مرخصی استحقاقی برای ایجاد مشاغل اقدام کرد؟

وقتی در یک شرکت کار می کنید ، ممکن است برنامه ای برای شروع کار داشته باشید. با این حال ، از طرف شما به زمان آزاد نیاز دارد. نکته این است که شما نمی خواهید شغل فعلی خود را ترک کنید اما می خواهید زمان لازم برای تکمیل پروژه خود را داشته باشید. پس بدانید که هر کارمندی می تواند از یک مرخصی برای ایجاد یک شرکت بهره مند شود.

مطابق با مقاله ، L3142-105 از قانون کار اصلاح شده توسط ماده 9 قانون شماره 2016-1088 ، از 8 اوت 2016 ، شما می توانید به طور موثر از کارفرمای خود درخواست مرخصی کنید. علاوه بر این ، درخواست شما منوط به شرایط خاصی خواهد بود.

برای بهره مندی از این مرخصی ، قبل از هر چیز باید 2 سال سابقه کار در یک شرکت یا در یک گروه داشته باشید و در طول 3 سال گذشته از آن بهره مند نشده باشید. شما همچنین باید به عنوان یک پروژه ایجاد مشاغل داشته باشید که با آنچه در حال حاضر در آن کار می کنید رقابت نداشته باشد.

با این حال ، شما می توانید تعیین کنیدمرخصی مورد نیاز شما به شرطی که از 1 سال بیشتر نباشد. همچنین می توانید یک سال دیگر آن را تمدید کنید. با این حال ، در این مدت دیگر حقوق دریافت نخواهید کرد ، مگر اینکه کار نیمه وقت را انتخاب کرده باشید. گفته شد ، شما می توانید مانده تعطیلات پرداخت شده خود را حمل کنید.

چگونه می توان برای ایجاد مرخصی استحقاقی برای ایجاد مشاغل اقدام کرد؟

برای درخواست مرخصی برای ایجاد یا تصرف مشاغل یا ساده سازی CCRE ، باید حداقل 2 ماه قبل از تاریخ عزیمت خود در مرخصی ، کارفرمای خود را مطلع کنید ، بدون اینکه ذکر مدت آن را فراموش کنید. البته توجه داشته باشید که مهلت ها و شرایط اخذ مرخصی شما با توافق جمعی در شرکت تعیین می شود.

برای بدست آوردن CEMR ، باید نامه بنویسید و برای ایجاد مشاغل مرخصی بخواهید. سپس باید آن را از طریق پست با استفاده از نامه ثبت شده با تأیید رسید یا از طریق پست الکترونیکی برای کارفرمای خود ارسال کنید. در نامه شما هدف دقیق درخواست شما ، تاریخ عزیمت شما در مرخصی و همچنین مدت زمان آن ذکر خواهد شد.

هنگامی که کارفرمای شما درخواست شما را دریافت کرد ، آنها 30 روز فرصت دارند پاسخ دهند و به شما اطلاع دهند. با این وجود ، اگر شرایط لازم را نداشته باشید ، او می تواند درخواست شما را رد کند. اگر عزیمت شما نتیجه ای در پیشرفت شرکت داشته باشد ، این امتناع نیز می تواند صورت گیرد. در این صورت ، اگر این تصمیم را قبول نکنید ، 15 روز پس از دریافت امتناع از طرح شکایت به دادگاه صنعتی فرصت دارید.

علاوه بر این ، اگر کارفرمای شما درخواست شما را بپذیرد ، باید ظرف 30 روز از زمان دریافت ، توافق خود را به شما اطلاع دهد. از این مهلت فراتر رفته و در صورت عدم تجلی کارفرمایان ، درخواست شما پذیرفته شده تلقی می شود. از طرف دیگر ، عزیمت شما می تواند حداکثر به مدت 6 ماه از تاریخ درخواست شما به تعویق بیفتد. خصوصاً در مواردی که این دوره در همان دوره کارمندان دیگر انجام شود. این روش به منظور اطمینان از عملکرد روان کسب و کار اتخاذ شده است.

بعد از مرخصی چطور؟

اول از همه ، شما می توانید بین فسخ قرارداد کار یا ادامه کار انتخاب کنید. بنابراین ، شما باید حداقل 3 ماه قبل از پایان مرخصی ، آرزوی بازگشت به کار خود را به کارفرمای خود اطلاع دهید. برای حالت اول ، می توانید بدون اطلاع قبلی ، اما با دریافت غرامت به جای اخطار ، قرارداد خود را فسخ کنید.

در صورتی که ادامه کار در شرکت را انتخاب کرده اید ، در صورت لزوم می توانید به موقعیت قدیمی خود یا موقعیت مشابه خود برگردید. بنابراین مزایای شما همانند قبل از عزیمت در مرخصی خواهد بود. در صورت لزوم می توانید از آموزش استفاده کنید تا خود را توانبخشی کنید.

چگونه می توان برای ایجاد مشاغل نامه مرخصی نوشت؟

در درخواست CEMR شما باید تاریخ عزیمت ، مدت زمان مطلوب مرخصی و همچنین ماهیت دقیق پروژه شما ذکر شود. بنابراین می توانید از الگوهای زیر برای درخواست مرخصی و درخواست بازگشت به کار استفاده کنید.

برای درخواست CEMR

 

جولین دوپونت
75 bis Rue de la Grande Porte
75020 پاریس
تلفن: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

آقا / خانم،
fonction
نشانی
کد پستی

در [شهر] ، در [تاریخ]

نامه ثبت شده با تأیید دریافت

موضوع: درخواست عزیمت در مرخصی برای ایجاد مشاغل

مادام، موسیو،

به عنوان یک کارمند در شرکت شما ، از [تاریخ] ، من در حال حاضر موقعیت [موقعیت شما] را اشغال می کنم. با این حال ، مطابق با ماده L. 3142-105 قانون کار فرانسه ، من می خواهم از مزایای مرخصی برای ایجاد مشاغل که فعالیت آن براساس [پروژه خود را مشخص کنید] استفاده کنم.

بنابراین من از [تاریخ عزیمت] تا [تاریخ بازگشت] غایب خواهم بود ، بنابراین ، اگر اجازه دهید ، برای یک دوره [تعداد روزهای غیبت را مشخص کنید].

در انتظار تصمیم گیری از طرف شما ، لطفاً خانم ، آقا ، اطمینان خاطر عالی من را بپذیرید.

 

امضا

 

در صورت درخواست بازیابی

 

جولین دوپونت
75 bis Rue de la Grande Porte
75020 پاریس
تلفن: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

آقا / خانم،
fonction
نشانی
کد پستی

در [شهر] ، در [تاریخ]

نامه ثبت شده با تأیید دریافت

موضوع: درخواست احیای مجدد

مادام، موسیو،

من در حال حاضر برای شروع کار از [تاریخ عزیمت] در مرخصی هستم.

بدینوسیله من شما را از آرزوی خود برای از سرگیری شغل سابق خود در شرکت خود مطلع می کنم ، که در ماده L. 3142-85 قانون کار مجاز است. اگر ، موقعیت من دیگر در دسترس نیست ، دوست دارم موضع مشابهی را اتخاذ کنم.

پایان مرخصی من برای [تاریخ بازگشت] برنامه ریزی شده است و بنابراین من از آن روز حضور خواهم داشت.

لطفاً ، خانم ، آقا ، با اطمینان از بالاترین توجه من ، قبول کنید.

 

امضا

 

بارگیری "درخواست-از-CCRE-1.docx"

Pour-une-demande-de-CCRE-1.docx – 13688 بار دانلود شده – 12,82 کیلوبایت

بارگیری "در-صورت-درخواست-بازیابی-1.docx"

In-the-case-of-a-Resumption-request-1.docx – دانلود شده 13678 بار – 12,79 کیلوبایت