نوشتن یک ایمیل حرفه ای ، همانطور که از نامش پیداست ، با ایمیلی که از زبان خانواده و دوستانتان می شنوید متفاوت است. حرفه ای بودن باید تا آخر پیش برود. برای این امر ، امضای ایمیل همچنان یک عنصر بسیار مهم است. به روشی تصویری ، می توان در نظر گرفت که امضای ایمیل مانند نسخه الکترونیکی کارت ویزیت است. در واقع ، آنها عملکردهای یکسانی دارند که می توانند مختصات و اطلاعات تماس شما را بدهند ، بنابراین ما می توانیم بدون خطا با شما تماس بگیریم. بنابراین می بینیم که امضای ایمیل نیز یک عمل تبلیغاتی است.

خصوصیات او

امضای ایمیل حرفه ای چیزهای زیادی در مورد شخصیت شما دارد. بنابراین برای داشتن شخصیت خنثی در مقابل مشتریان ، باید هوشیار و مفید باشد. متانت آن به گیرنده این امکان را می دهد تا آن را بدون نیاز به فرهنگ لغت برای درک کلمات دشوار ، به راحتی بخواند. با این حال ، این بدان معنا نیست که شما می توانید از زبان محاوره ای استفاده کنید زیرا قرار نیست گیرنده دوست کودکی باشد. برنامه کمکی به اطلاعاتی که شما ارائه می دهید و ارتباط با تجارت را آسان می کند اطلاق می شود. شما هرگز نباید این واقعیت را فراموش کنید که امضا متن متن شما نیست ، بنابراین نباید طولانی و خسته کننده باشد. در این حالت ، اکثر دریافت کنندگان شما آنجا نخوانند و به هدف شما نرسند.

B به B یا B به C

B تا B به رابطه بین دو حرفه ای و B به C به رابطه بین یک فرد حرفه ای و فرد اشاره دارد. در هر دو حالت ، سبک مورد استفاده یکسان است زیرا آنچه مهم است وضعیت گیرنده ای است که در اینجا حرفه ای است.

در این حالت خاص ، ابتدا باید هویت خود را وارد کنید ، یعنی نام و نام خانوادگی ، عملکرد و نام شرکت خود را بگویید. سپس ، اطلاعات تماس حرفه ای خود مانند دفتر مرکزی ، وب سایت ، آدرس پستی ، شماره تلفن را وارد می کنید. در آخر ، می توان آرم و پیوندهای شبکه های اجتماعی خود را با توجه به شرایط قرار داد.

C تا B

C به B رابطه ای است که در آن فردی است که برای یک حرفه ای نامه می نویسد. این مورد در مورد برنامه های شغلی ، کارآموزی یا مشارکت های دیگر مانند حمایت مالی از رویداد است.

بنابراین ، شما باید هویت و مشخصات شخصی خود را وارد کنید. این نام خانوادگی ، نام خانوادگی و شماره تلفن است. از آنجا که مبادله از طریق پست انجام می شود ، نیازی به قرار دادن آدرس پستی نیست مگر اینکه مورد نیاز باشد. همچنین می توان حضور خود را در شبکه های اجتماعی مربوط به گیرنده خود مانند LinkedIn گزارش داد.

نکته اصلی که باید بخاطر بسپارید سادگی مورد نیاز و ارائه اطلاعات مربوطه است. به همین دلیل داشتن امضای جهانی دشوار است زیرا هر ایمیل بسته به وضعیت گیرنده ، فرستنده و محتوا ، به امضای سفارشی نیاز دارد. بنابراین ، نباید خیلی خلاصه یا پرحرف باشد و خصوصاً خارج از چارچوب نباشد.