این عملیات ، که تحت مجازات از دست دادن حقوق مکتسبه تا 30 ژوئن 2021 معتبر است ، با تغییر رژیم دو سیستم ضروری شد. نیازی که با جدیدترین اصلاحات آموزشی ارائه شده در قانون "برای آزادی انتخاب آینده حرفه ای خود" از 5 سپتامبر 2018 تقویت شده است.

DIF که در سال 2014 ایجاد شد ، به دارندگان خود اجازه داد تا حق تربیتی را که برای ساعت های پرداختی توسط صندوق های سرمایه گذاری توسط نهادهای جمع آوری مشترک تایید شده قبلی (OPCA) پرداخت می شود ، کسب کنند.
در صورت عدم استفاده از این ساعات کسب شده تحت DIF ، سقف 120 ساعت ایجاد شده بود. ساعاتی که امروزه نیز می توانند به یورو تبدیل شوند ، مشروط بر اینکه حقوقی به حساب CPF آنها منتقل شود که از سال 2015 ، با نرخ 500 یورو در سال برای کارکنانی که حداقل به صورت نیمه وقت کار می کنند ، تأمین می شود ، در سقف 5.000 €. برای کمترین افراد دارای صلاحیت ، غذا به 800 یورو در سال افزایش می یابد و 8.000 یورو محدود می شود. بنابراین کارگران فعالی که حساب آنلاین شخصی خود را فعال کرده اند ، امکان انتقال تخم لانه خود را با انتقال their

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  فعالیت جزئی: 100٪ پوشش در بخشهای تحت تأثیر محدودیت های بهداشتی