انتقال ساعت های DIF به CPF: یادآوری ها

از سال 2015 ، حساب آموزش شخصی (CPF) جایگزین حق فردی برای آموزش (DIF) می شود.

برای افرادی که در سال 2014 کارمند بودند ، این مسئولیت آنها است که اقدامات لازم را برای انتقال حقوق خود تحت DIF به حساب آموزش شخصی خود انجام دهند. انتقال به CPF به صورت خودکار انجام نمی شود.

اگر کارمندان این قدم را برندارند ، حقوق اکتسابی آنها برای همیشه از بین می رود.

باید بدانید که در اصل ، انتقال باید حداکثر تا 31 دسامبر سال 2020 انجام می شد. اما یک دوره اضافی داده شد. کارمندان مربوطه تا 30 ژوئن 2021 مهلت دارند.

انتقال ساعت DIF به CPF: شرکت ها می توانند کارمندان را مطلع کنند

به منظور آگاهی دارندگان حقوق از DIF ، وزارت کار در حال آغاز یک کار اطلاعاتی بین کارمندان و همچنین شرکت ها ، فدراسیون های حرفه ای و شرکای اجتماعی است.

تحت شرایط خاص ، تا 31 دسامبر 2014 ، کارمندان می توانند حداکثر تا 20 ساعت حق DIF در سال را بدست آورند ، حداکثر تا 120 ساعت تجمعی.
وزارت کار مشخص کرده است که برای شخصی که هرگز از حقوق خود استفاده نکرده است ، این می تواند یک ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  آسم بزرگسالان