ارزشیابی به عنوان یک ابزار آموزشی

ارزیابی بسیار بیشتر از یک بررسی ساده یا تصحیح مقالات است. این یک ابزار آموزشی قدرتمند است که می تواند برای حمایت از یادگیری استفاده شود. در این بخش، یاد خواهید گرفت که چگونه رابطه خود را با ارزشیابی تجزیه و تحلیل کنید، وضعیت ارزشیابی را اتخاذ کنید و بین ارزشیابی جمعی و تکوینی تمایز قائل شوید. همچنین خواهید فهمید که چگونه از ارزشیابی تکوینی به عنوان اهرمی برای یادگیری استفاده کنید.

ارزشیابی جنبه اساسی آموزش و یادگیری است. این به اندازه گیری اثربخشی تدریس، ردیابی پیشرفت یادگیرنده و شناسایی زمینه هایی که نیاز به توجه بیشتری دارند کمک می کند. با این حال، ارزیابی می تواند برای بسیاری از مربیان و معلمان یک چالش باشد. این تشکیلات به شما کمک می کند تا نقش های مختلف ارزیابی را درک کنید و یک وضعیت مربی-ارزیابی کننده اتخاذ کنید سازگار با یادگیری.

سنجش عملکرد

ارزیابی یک عملکرد می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، چه امتحان کتبی باشد، چه دفاع شفاهی، یک پرونده کتبی یا هر آزمون دیگری. در این بخش، یاد خواهید گرفت که چگونه ارزیابی خود را تنظیم کنید، نمره بدهید و یک ارزیابی مرتبط و عملی را تدوین کنید. شما همچنین پیوند بین عملکرد و یادگیری را درک خواهید کرد و برای پیشنهاد معیارهای ارزیابی برای امتحان آماده خواهید شد.

ارزیابی عملکرد یک کار پیچیده است که نیاز به درک روشنی از اهداف ارزیابی، معیارهای ارزیابی و روش های ارزیابی دارد. این آموزش ابزارها و دانش لازم را برای ارزیابی مؤثر عملکرد، چه در زمینه امتحان کتبی، دفاع شفاهی، پرونده کتبی یا هر آزمون دیگری در اختیار شما قرار می دهد.

طراحی ارزشیابی یادگیری

این آموزش به شما کمک می‌کند تا اهداف آموزشی خود را تعریف و طبقه‌بندی کنید، سطوح مختلف ارزیابی (دانش، خودکارسازی، مهارت‌ها) را درک کنید و ارزیابی‌هایی را طراحی کنید که به طور مؤثر دستیابی به این اهداف را اندازه‌گیری کنند. شما همچنین ارائه ارزیابی برای هر 4 سطح یادگیری را تمرین خواهید کرد که به شما امکان می دهد اثربخشی تدریس خود را بسنجید و زمینه هایی را که نیاز به توجه بیشتری دارند شناسایی کنید.

طراحی ارزشیابی یادگیری یک مهارت ضروری برای هر مربی یا معلمی است. اندازه گیری اثربخشی تدریس، پیگیری پیشرفت فراگیران را ممکن می سازد. این آموزش ابزار و دانشی را در اختیار شما قرار می دهد تا ارزیابی های موثری را که با اهداف آموزشی شما همسو باشد طراحی کنید.

در مجموع، این آموزش به شما درک عمیقی از ارزشیابی به عنوان یک ابزار آموزشی می دهد. چه مربی باتجربه ای باشید که به دنبال استراتژی های ارزیابی جدید هستید، یا یک مربی جدید که به دنبال درک اصول ارزشیابی است، این آموزش ابزارها و دانش مورد نیاز شما را برای طراحی ارزیابی های موثر که از یادگیری پشتیبانی می کند، در اختیار شما قرار می دهد.