در این آموزش رایگان اکسلبه تصویری، ما میرویم اولین جدول اکسل خود را با هم ایجاد کنید ! درج و حذف ستون ها، تنظیم ارتفاع و عرض، تغییر اندازه و فونت و همچنین ساخت حاشیه تبدیل به یک روال روزانه خواهد شد!

اختصاص داده شده برای بزرگترین مبتدیان ، این آموزش رایگان به شما ثابت خواهد کرد که هیچ چیز پیچیده ای در آن وجود ندارد ایجاد جدول اکسل !
Ce آموزش رایگان همچنین فرصتی برای کاوش خواهد بود اولین فرمولهای شما و اولین نمودار اکسل ! فایل نمونه همراه با دوره ارائه شده است.

آموزش خوب!

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  استقرار یک پروژه تحول دیجیتال