استراتژی جدید: سایر کاربران را مجبور کنید هزینه تبلیغات خود را برای شما بپردازند.

توضیحات:

آیا تا به حال سعی کرده اید در فیس بوک تبلیغ ایجاد کنید؟

● از نظر تبدیل چگونه پیش رفت؟
much زیاد نیست..هی؟

طبیعی است !
واضح است کهاکثر شرکت ها درآمد زیادی کسب می کنند

به لطف اعلامیه های FB به صورت آنلاین،
اما بسیاری از کاربران (به ویژه مبتدیان) با آن روبرو می شوند

مشکلات ایجاد تبلیغات سودآور فیس بوک ...

چگونه می توانم یک تبلیغ در فیس بوک ایجاد کنم؟

بازدیدکنندگان خود را به چه نوع صفحه ای بفرستم (وبینار ، صفحه ضبط ، صفحه فروش)؟

چگونه می توانم مطمئن باشم که از تبلیغات خود سود می گیرم؟

چگونه می دانم کدام مخاطب را هدف قرار دهم ، کدام علاقه را دارد ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →