در پایان این MOOC شما یک نمای کلی از روند ایجاد یک کسب و کار و نظر چندین متخصص در این زمینه خواهید داشت. اگر پروژه خلاقانه ای دارید، ابزاری برای تحقق آن خواهید داشت. در پایان دوره، به طور خاص خواهید دانست:

  • چگونه اعتبار، امکان سنجی یک ایده نوآورانه را ارزیابی کنیم؟
  • چگونه به لطف یک مدل کسب و کار اقتباس شده از ایده ای به پروژه دیگر برویم؟
  • چگونه یک طرح کسب و کار مالی تنظیم کنیم؟
  • نحوه تامین مالی شرکت نوآور و چه معیارهایی برای سرمایه گذاران است؟
  • چه کمک و مشاوره ای برای رهبران پروژه وجود دارد؟

توضیحات:

این MOOC به ایجاد شرکت‌های نوآور اختصاص دارد و همه انواع نوآوری را ادغام می‌کند: تکنولوژیک، در بازاریابی، در مدل کسب‌وکار یا حتی در بعد اجتماعی آن. خلقت را می توان سفری متشکل از مراحل کلیدی دید: از ایده تا پروژه، از پروژه تا تحقق آن. این MOOC پیشنهاد می‌کند که در 6 ماژول، هر یک از این مراحل ضروری برای موفقیت پروژه کارآفرینی توصیف شود.

پنج جلسه اول در مجموع نزدیک به 70 ثبت نام کننده را گرد هم آورد! در میان نوآوری‌های این جلسه، می‌توانید دو ویدیوی دوره را کشف کنید: اولی مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌های تأثیرگذار را ارائه می‌کند و دومی بر اکوسیستم SSE تمرکز دارد. این مفاهیم در ایجاد شرکت های نوآور اهمیت پیدا کرده اند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مشاغل QHSE که توسط البان اوسارت ، مشاور و مربی در IFOCOP دیده می شود