توضیحات:

این دوره برای کارآفرینان وب ساخته شده است که می خواهند با سیستم io یک کانال فروش موفق ایجاد کنند.

این دوره هم برای مبتدیان و هم برای کارآفرینانی که قبلاً با این ابزار آشنا شده اند مناسب است.

من همچنین به شما آموزش می دهم که چگونه از طریق شبکه های اجتماعی بازدید از کانال های فروش خود را جلب کنید.