توضیحات:

آیا می خواهید کار خود را شروع کنید ، اما واقعاً نمی دانید از کجا شروع کنید؟

در این آموزش ، نحوه تهیه پروژه ایجاد مشاغل خود را مرحله به مرحله ، از طریق فیلم های کوتاه خواهیم دید. در برنامه ، موارد مشخص ، مثالها و ابزارهایی برای موفقیت پروژه کارآفرینی شما وجود دارد.

شغل من به عنوان مدیر پروژه به من این امکان را داد تا نزدیک به شرکت های کوچک ، متوسط ​​و بزرگ ببینم ، در مورد مشکلات کارآفرینان ، صنعتگران ، بازرگانان بحث کنم و چندین بار ماجراجویی را ایجاد کنم. شرکت.

با نتایج ... چند بار اول واقعاً خیلی عالی نیست.

به همین دلیل است که من این آموزش را ایجاد کردم. این ابزارها ، این روش ها ، این سازمان را با برداشتن 3 قدم به جلو ، 2 قدم به عقب در طول سالها به دست آوردم.

امروز پیشنهاد می کنم با شروع کار با پای راست از همان ابتدا از گرفتاری هایی که شخص در یک پروژه ایجاد مشاغل با آن روبرو می شود خودداری کنید.