برای ایجاد یک تجارت آنلاین ، هیچ چیز ساده تر نیست ، فقط باید شروع کنید و چندین چیز را تنظیم کنید. با پیروی از این آموزش می آموزید که چگونه از چارچوب AARRR هوشمندانه استفاده کنید و از امروز عصر عناصری را که به شما امکان می دهد درآمد آنلاین ایجاد کنید ، قرار دهید. آسان ، سریع ، سودآوری و کارآمد ، این آموزش در مورد تجارت آنلاین برای هر کسی که مایل به شروع کار است ، خاص و مرتبط است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  مرخصی بدون حقوق: بودجه جدید دولت برای بخشهایی که به شدت تحت تأثیر بحران بهداشت قرار دارند